Mindfulness

Att vara medveten närvarande i nuet. Då nuet är det enda i livet som du kan påverka.

Medveten närvaro ( mindfulness ) är en urgammal österländsk teknik som går ut på att öva sig i att vara medvetet närvarande i nuet, istället för att hela tiden leva för framtiden och det som har varit. Om man ständigt bortser från det pågående ögonblicket finns det risk att man missar en stor del av livet – det som pågår här.

Mindfulness handlar om sinnesnärvaro.

Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan du bli friare att välja hur du vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Du kan ge ditt liv en annan riktning.

I mindfulness programmet tränar vi upp närvaro bland att genom meditation, lätta kroppsövningar och med praktiska övningar som dagliga uppgifter i vardagen. Syftet är att bli mer medveten om tankar, känslor och kroppsupplevelser. Människor berättar om ökad förmåga till avslappning, bättre kroppskännedom, mer livslust och energi, kreativitet, ökat självförtroende och självkänsla, och att bättre hantera stress.