Meditation

Meditation och avslappning för inre harmoni och ökad självkännedom.

Meditation hjälper oss att knyta an till närvaro, ökar vår kroppskännedom och förbättrar koncentrationsförmågan. Vi ges en fantastisk möjlighet att slappna av och vila i nuet. Under meditationen har vi möjlighet att vila vårt sinne och fylla på med ny positiv kraft och energi.

All form av avslappning är som redan känt som en viktig del i det vardagliga livet, för att hålla en hälsosam stressnivå i kroppen och släppa andra former av spänningar i vårt energisystem.

Under meditationen är vi i kontakt med oss själva, vilket gynnar både kropp & själ. Vi ökar vår möjlighet att hantera och agera på vad som händer i vardagliga situationer och möten med andra personer på ett mer positivt sätt.

Jag kan varmt rekommendera regelbunden tillämpning av meditation. På så sätt övar du upp din förmåga att slappna av och vila i nuet.