Access Bars

Är en skön och avslappnande energibehandling som hjälper dig att rensa bland tankar, känslor och sinnesstämningar som snurrar runt.

Dina mönster, de ställen där du går på autopilot och det som begränsar dig i ditt liv släpper taget om dig och det öppnar helt enkelt upp för nya möjligheter i ditt liv med enkelhet och lätthet. 

Bars-behandlingen hjälper dig att slappna av kroppsligt, mentalt och psykiskt och släpper på oro och stress.


När dina tankar saktar ner och inte påverkar dig på samma sätt längre ger det dig ett ökat utrymme för livsgläjde och en frihet att agera istället för att reagera. Det skapar val och möjligheter för dig i alla områden i ditt liv.


När dina bars (32 punkter på huvudet) berörs så ges dina celler en möjlighet att återgå till sitt normala tillstånd. Det gör att din kropp får en återhämtning på cellnivå

och startar en läkningsprocess.